- Analyseren van storingen aan apparatuur, installaties en systemen
- Verrichten van tests en inspecties aan installaties, apparaten, systemen, hardware en software
- Uitvoeren van modificaties aan technische systemen
- Installeren, upgraden en testen van software
- Bespreken en evalueren van de verrichte werkzaamheden met de klant of opdrachtgever
- Aandragen van oplossingen gericht op het verbeteren van de service en het onderhoud
- Adviseren van klanten en opdrachtgevers over mogelijkheden en eventuele verbeteringen
- Rapporteren van verrichte werkzaamheden
- Eventueel overleggen met de afdelingen planning en logistiek van de klant of opdrachtgever
- Trainen van werknemers bij de klant die gebruikmaken van de installaties
- Creatieve denktank bij nieuwe en bestaande projecten